Lainsäädäntöä ja lomakkeita

Nostotöiden ja nosturien turvallisuuteen liittyy paljon lainsäädäntöä. Nosturit on lakisääteisesti katsastettava vuosittain. Lisäksi koneiden ja nostoapuvälineiden osalta on huolehdittava jatkuvasta tarkastamisesta. Ajoneuvonosturinkuljettajalla on oltava alan ammattitutkinto tai sen soveltuva osa.

Näihin liittyvää lainsäädäntöä alla, Vna, käyttöpäätös 2008. Alla myös turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle, mikä opas sisältää paljon hyödyllistä tietoa myös nostotyön tilaajalle.

Otteita Vna työvälineiden turvallisesta käytöstä (käyttöpäätös) 2008

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Rakennustyömailla säädellään nostotöihin liittyen myös työmaan toiminnasta. Normaalissa vuokraustoiminnassa nosturi vuokrataan kuljettajineen tilaajan työnjohdon alaisuuteen, jolloin nostosuunnitelma, nostotyönjohto ja mahdollisesti tarvittava aputyövoima tulevat tilaajalta. Työmaan vastuuhenkilön on tarkastettava nostolaitteet ja erityisesti niiden sijoitus ja perustaminen ennen käyttöönottoa (pystytystarkastus). Vaikeita nostoja varten on tarvittaessa laadittava erillinen kirjallinen nostotyösuunnitelma.

Alla nostotyötä koskevia lakiotteita, sekä lomake työmaalla tehtävää pystytystarkastusta varten.

           Otteita Vna rakennustyön turvallisuudesta 2009

Pystytystarkastuslomake

Nostotyössä tarvitaan merkinantaja eli alamies, milloin kuljettaja ei pysty jatkuvasti valvomaan taakan liikkumista. Alla ohjeita turvalliseen alamiestyöskentelyyn, viralliset käytössä olevat käsimerkit sekä työsuojeluhallinnon julkaisu nostoapuvälineiden valinnasta ja turvallisesta käytöstä.

Ohjeita alamiestyöskentelyyn

Käsimerkit (Vna 687/2015)

Nostoapuvälineet turvallisuus

Ohjeita sähköverkkojen läheisyydessä toimimiseen